Rekisterinpitäjä

DataOps Oy
Y-tunnus: 2985993-5
Riihitontuntie 7 C, 02200 Espoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Ruotsalainen
Toimitusjohtaja
+35840750794
[email protected]

Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on DataOps Oy:n (2985993-5) työntekijöiden rekrytointi, työsuhteiden luominen sekä palautteen kerääminen rekrytointiprosessista.

Henkilötietoja käsitellään työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valitsemisessa avoinna oleviin työtehtäviin DataOps Oy:ssä. Käsittelyn peruste on rekisteröidyn tietojen käsittelylle antama suostumus tai DataOps Oy:n lakisääteiset velvoitteet tai oikeudet.

Henkilötietoja säilytetään maksimissaan yhden vuoden ajan rekisterissä, jonka jälkeen ne automaattisesti poistetaan. Rekisterinpitäjä voi myös itse poistaa rekisteröityä koskevat tiedot tätä ennen.

Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa yhtä vuotta pidempään, jos rekisteröidyn kanssa solmitaan työsuhde, rekisteröity antaa tähän erillisen suostumuksen tai säilytykseen on muu lakiin perustuva syy.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot, koulutus- ja työkokemustiedot ja osaamista kuvaavat tiedot, toivomukset tulevasta työtehtävästä sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hakulomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä työnhakijoiden tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamisesta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Teamit vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on myös muut lain mukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.